Augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem

Mācību mērķis:

Veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss).

Mācību programmas dalībnieki:

 • valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošās amatpersonas – personas, kas ieceltas vai ievēlētas amatā vadības (izpildu-)institūcijas sastāvā (piemēram, valsts sekretāri/-es, pašvaldību priekšsēdētāji/-as, izpilddirektori/-es u.c.) un to vietnieki/-es;
 • biedrību vai nodibinājumu vadītāji/as un to vietnieki/ces;
 • uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji/as un to vietnieki/ces (padomes un valdes locekļi/-les, direktori/-es u.c.)
 • uzņēmumu vidējā līmeņa vadītāji/-as – struktūrvienību, piemēram, departamentu, nodaļu vadītāji/-as, to vietnieki/-ces

Mācību rezultāti:

 • Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību/toleranci.
 • Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem.
 • Zināšanas par to, kā ieviest dažādības vadību un kā ilgtermiņa veidot iekļaujošu darba vidi
 • Apzināti tie dažādības/tolerances izaicinājumi, kas saistīti ar konkrētā mācību dalībnieka uzņēmumu/ organizāciju un izstrādāts aktivitāšu plāns iekļaujošas darba vides izveidei.

01.Programma

1.diena 8:30 - 19:00
 • Ierašanās mācību norises vietā, iekārtošanās viesnīcā
 • Iepazīšanās
 • Dažādība un tolerance darba vidē, ieguvumi darba devējam
 • Dažādība tuvplānā
 • Kopsavilkums
 • Dažādības vakariņas
2. diena 09:00 - 16:00
 • Būtiskais par dažādību
 • Dažādības vadība uzņēmumos, organizācijās, iestādēs
 • Kā ieviest dažādību
 • Kopsavilkums
3. diena 09:00 - 16:00
 • Būtiskais par dažādību
 • Dažādības vadības juridiskie aspekti
 • Dažādības vadība soli pa solim
 • Kopsavilkums
 

02.PASĀKUMI

 • 2019. gada pasākumu kalendārs būs drīzumā pieejams. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt info@skatupunkti.lv

03.Reģistrēšanās

Programmā kopumā ir iespēja piedalīties 3 viena darba devēja pārstāvjiem. Maksimālais dalībnieku skaits grupā - 15 personas.Dalība mācību pasākumos, tai skaitā, ēdināšana un nakšņošana ir bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports.