01.Par skatu punktiem

“Skatu Punkti” ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas tiek organizētas visā Latvijas teritorijā. To mērķis ir paaugstināt darba devēju (Skatu Punkti: Ieguvumi) un darbinieku (Skatu Punkti: Cieņa) kompetenci par pret diskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo, dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss).

 

02.Eksperti

eksperti
Rasma Pīpiķe vadošā eksperte un eksperte dažādības vadības jautājumos
eksperti
Sigita Zankovska-Odiņa eksperte pretdiskriminācijas jautājumos
eksperti
Jurģis Briedis eksperts universālā dizaina jautājumos
eksperti
Madara Mazjāne eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
eksperti
Gundega Tentere eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
eksperti
Māris Ceirulis eksperts universālā dizaina jautājumos

 

03.Mācību rezultāti

  • Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību un toleranci;
  • Zināšanas gan par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupu aspektiem kopā (personu grupas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, etniskās, rases vai reliģiskās piederības, kā arī patvēruma meklētāji un personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu), gan atsevišķi par katru mērķa grupu;
  • Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga biznesā, un to, kādi ir ieguvumi organizācijām;
  • Apzināti dažādības vadības, tolerances ieguvumi un izaicinājumi, kas ir konkrētā mācību dalībnieka organizācijā, identificējot tālākās rīcības, lai veidotu iekļaujošu darba vidi.

 

04.Programmas05.Organizatori

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kura mērķis ir atbilstoši Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju Latvijā. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora programmu un projektu īstenošanu.

 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP) ir Latvijā reģistrēts nodibinājums, kas darbojas Ventspils brīvostas rūpniecības zonā ar speciālās ekonomiskās zonas nosacījumiem. Tas paredzēts Ventspils pilsētas un reģiona augsto tehnoloģiju uzņēmuma atbalstam, nodrošinot tos ar infrastruktūru un atbalsta pakalpojumiem.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību.