Mācību “Skatu Punkti” mērķis ir veicināt darba devēju un darbinieku zināšanas un izpratni par ar diskrimināciju, dažādību un iecietību saistītajiem jautājumiem un attīstīt viņos prasmi izturēties pret citādo, svešo bez aizspriedumiem, īpaši fokusējoties uz aspektiem, kas veicina sociālās atstumtības un diskriminācijas riskus sabiedrībā – dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība u.c. Tāpēc, ja vēlaties mainīt savu skatu punktu uz dažādības jautājumiem, izmantojiet iespēju – piesakieties!

Eksperti

eksperti
Agnese Lāce Eksperte diskriminācijas novēršanas jautājumos
eksperti
Pēteris Jurčenko Eksperts darba vides un procesu pieejamības jautājumos
eksperti
Madara Lapsa Eksperte dažādības vadības jautājumos
eksperti
Kristīne Dupate Eksperte diskriminācijas novēršanas jautājumos
eksperti
Kaspars Zālītis Vadošais eksperts un eksperts dažādības vadības jautājumos
eksperti
Dace Helmane Projekta vadītāja
eksperti
Elizabete Vizgunova Eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
eksperti
Marita Zitmane Eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos
eksperti
Māris Grāvis Eksperts darba vides un procesu pieejamības jautājumos

ProgrammasOrganizatori

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kura mērķis ir atbilstoši Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju Latvijā. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora programmu un projektu īstenošanu.

Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) ir dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley ir viens no vadošajiem mācību un attīstības jomas uzņēmumiem Latvijā. Neparastais nosaukums ietver uzņēmuma darbības misiju un filozofiju. Vārds spring (no angļu val. – pavasaris, avots, atspere) izsaka to, ka uzņēmums strādā, lai iedvesmotu ikvienu jaunām attīstības idejām, iedrošinātu pārmaiņām un rosinātu izvirzīt drosmīgus mērķus. Savukārt valley (no angļu val. – ieleja) simbolizē drošu, iedvesmojošu un atbalstošu mācīšanās vidi, lai vēlāk jaunās zināšanas izmantotu organizācijas, komandas un indivīda darbā jaunu mērķu sasniegšanai.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību.