Sākums Sanita Kļaviņa

Sanita Kļaviņa

EXANTE personāla vadītāja

Sanitai ir plaša pieredze dažādu formu un satura mācību programmu izstrādē un vadīšanā, kā arī mācību vajadzību novērtēšanā, budžeta aprēķinu sagatavošanā, indikatīvo rezultātu definēšanā un mācību ieguvumu, rezultātu noteikšanā.

Lielāko daļu profesionālās dzīves pavadījusi starptautiskos uzņēmumos, tai skaitā pēdējos trīs gadus – RIMI Baltic vadot un koordinējot mācību programmas starptautiskajai komandai. Piedalījusies RIMI Biznesa skolas attīstībā, vadījusi Līderības attīstības programmu.

Paralēli mācību vadītājas pienākumiem dažādos uzņēmumos Sanita pati darbojas kā trenere, konsultante un lektore, tai skaitā, dažādības vadības jautājumos. Darbojusies pie jaunu mācību platformu un formu attīstības un ieviešanas, tai skaitā, mūžizglītības iedzīvināšanas.

Sanita Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā.

 

 

Lektori