Sākums Ruta Kaupe

Ruta Kaupe

Pasniedzēja, biedrības "Dia+logs" valdes priekšsēdētāja

Rutai ir 17 gadu pieredze kā pasniedzējai, kā arī savu autorprogrammu izstrādē. Viņai ir izpratne un plaša pieredze diskriminācijas mazināšanas pasākumu organizēšanā, zināšanas par dažādu metožu efektivitāti, komunikācijas atšķirībām dažādām mērķa grupām.

Ruta jau 15 gadus vada biedrību DIA+LOGS, atbalsta centru visiem, kurus skar HIV/AIDS – darbā ar sociāli atstumtajām, riska uzvedības grupām; HIV skartajiem un inficētajiem, narkotiku atkarīgajiem un cilvēkiem ar dažādu seksuālo orientāciju. Pieredze ir saistīta gan ar ikdienas darbu, sniedzot viņiem pakalpojumus, gan interešu aizstāvības jomā valstiskā un sabiedrības līmenī.

Ir pieredze arī darbā ar Eiropas Savienības institūcijām (EK DG Sanco Civil Society Forum), sadarbības pieredze ar starptautiska līmeņa organizāciju speciālistiem (Darbība AIDS Action Europe AAE, Euroasian Harm reduction Network EHRN, Sex Workers Advocacy Network SWAN), kur vienmēr priekšplānā ir skarto grupu cilvēktiesības, stigma un diskriminācija pret dažādajiem un atšķirīgajiem. Vienlaicīgi Rutai ir pieredze arī sava mazā uzņēmuma vadībā.

Dzīva ikdienas saikne ar sociālās atstumtības, diskriminācijas un stigmas skartajām mērķa grupām: HIV inficētie, AIDS pacienti, injicējamo narkotiku lietotāji, viņu paziņas un draugi, kā arī jaunieši ar riska uzvedību, komercseksā iesaistītās sievietes u.c.  palīdz Rutai mācībās demonstrēt reālus dzīves piemērus un šo grupu viedokli.

 

Lektori