Sākums Kristīne Dupate

Kristīne Dupate

Juriste, asociēta profesore

Kristīne ir asociētā profesore Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību  zinātņu katedrā. Ikdienā kā juriste un zvērināta advokāte Kristīne pārstāv personas tiesā, tai skaitā, Satversmes tiesā attiecībā uz diskrimināciju un citiem cilvēktiesību aspektiem.

Paralēli viņa darbojas starptautisko un nacionāla līmeņa izpētes projektos un kā Eiropas Komisijas nacionālā eksperte trīs juridisko ekspertu tīklos – par brīvu darbinieku kustību, darba tiesībām un dzimumu līdztiesību. Piedalījusies projektos Melnkalnē, Kosovā, Moldovā un citur.

Kristīnei ir liela pieredze kā pasniedzējai arī ārpus akadēmiskās darbības. Viņa ir vadījusi semināru sēriju juristiem par diskriminācijas novēršanas jautājumiem “Es un sabiedrība – mūsu iespējas un tiesības”, kuras mērķis bija celt juridisko profesiju kapacitāti diskriminācijas novēršanas un dažādības vadības jautājumos. Tāpat viņa ir apmācījusi ES tiesnešus par cilvēktiesībām un saikni starp ES tiesībām un Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Kristīne ir autorei virknei publikāciju un grāmatu par cilvēktiesībām, darba tiesībām un diskriminācijas novēršanu.

 

 

Lektori