Sākums Dace Helmane

Dace Helmane

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja

Dace iepriekš lielu pieredzi guvusi valsts pārvaldē un komunikācijas sfērā, bet jau septiņus gadus viņas ikdiena ir saistīta ar uzņēmēju izglītošanu ilgtspējīgas attīstības jautājumos, vadot Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR). Atbildīga biznesa nedēļa, Atbildīgu ideju tirgus, Randiņš ar ministriem – tās ir tikai dažas no iniciatīvām, kas pēdējos gados guvušas atzinību.

Kopš 2009. gada Dace koordinē dažādu rīku izstrādi uzņēmumu un organizāciju snieguma izvērtēšanai. Plašāk pazīstamais ir Ilgtspējas indekss, kas palīdz novērtēt organizāciju atbilstību atbildības principiem un vienlaicīgi ļauj identificēt labās prakses piemērus, no kuriem iedvesmoties citiem.

Ņemot vērā ilgstošo darba pieredzi Valsts darba inspekcijā un kā Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras koordinatorei Latvijā, Dace turpina savu profesionālo darbību kā pasniedzēja jautājumos, kas skar darba vidi, labsajūtu darbā, ģimenes un darba dzīves saskaņošanu, kā arī iekļaujošu darba vidi kopumā. Viņa uzskata, ka tikai praktiska pieredze ir patiesi interesanta, tāpēc vienmēr tikai 1 trešdaļu atvēl teorijai, bet vismaz 2/3 – piemēriem un stāstiem.

Lektori