Sākums Alise Rupeka

Alise Rupeka

Swedbank Personālpārvaldes partnere, Dažadības un dzimumu līdztiesības koordinatore

Alise ir ieguvusi maģistra grādu Cilvēkresursu vadībā Parīzes Politisko zinātņu institūtā, kur līdz tam studējusi Austrumeiropas politisko zinātņu bakalaura programmā. Kopš 2009.gada viņa ir strādājusi personāla vadības jomā pasaules vadošajos starptautiskajos uzņēmumos tik dažādās nozarēs kā ikdienas patēriņa preču ražošanā un pārdošanā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju, kā arī finanšu un banku sektorā.

Alises galvenās darba kompetences ietver eksperta zināšanas personālvadības, starptautiskās (pārrobežu) un starpkultūru komunikācijas jomā, kā arī prasmi strādāt ar dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumiem uzņēmējdarbības vidē no cilvēkresursu un biznesa vadības perspektīvas. Šīs prasmes izmantotas, lai padarītu dzimumu līdztiesību un dažādību par neatņemamu sastāvdaļu gan jauno darbinieku un vadītāju apmācību programmās, gan uzņēmuma iekšējās politikās un plānošanas dokumentos, gan vadītāju konsultēšanā darba attiecību jautājumos, gan arī ar potenciālu diskrimināciju saistītu gadījumu risināšanā.

2015.gadā viņa pievienojās centra MARTA komandai kā politikas koordinators, kur gūta plaša pieredze sadarbībai ar valsts institūcijām, politikas dokumentu analīzē un interešu aizstāvībā. NVO iegūtā pieredze tālāk izmantota, lai veicinātu dažādības un dzimumu līdztiesības stratēģisko virzienu biznesa vidē.

Šobrīd Alise vada Dažādības un dzimumu līdztiesības programmu Swedbank trijās Baltijas valstīs, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, nodrošinot Swedbank spēcīgo lomu dzimumu līdztiesības un iekļaušanas veicināšanā gan uzņēmuma iekšienē, gan visu trīs valstu sabiedrību kontekstā.

Lektori