Augstākā līmeņa vadītājiem

Mērķauditorija:

Mācību programmas dalībnieki ir uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji (valdes līmenis vai līdzvērtīgi amati, kuru darba pienākumos ietilpst dalība attiecīgā uzņēmuma politikas, stratēģisko plānu un pamatvērtību izveidē).

Mācību mērķis:

Veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss).

Mācību rezultāti:

  • Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību/toleranci.
  • Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga biznesā, kādi ir ieguvumi uzņēmumam.
  • Apzināti tie dažādības/tolerances izaicinājumi, kas ir konkrētā mācību dalībnieka uzņēmumā un ieguvumi uzņēmumam, ja izaicinājumus pārvarētu un veidotu iekļaujošu darba vidi.

 

 

01.Programma

09:00 - 16:00
  • Iepazīšanās
  • Kas ir dažādības vadība un tolerance?
  • Dažādība un tolerance biznesa vidē
  • Ieguvumi biznesam
  • Dažādība un tolerance manā uzņēmumā
  • Kopsavilkums
   

02.PASĀKUMI

  • 2019. gada pasākumu kalendārs būs drīzumā pieejams. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt info@skatupunkti.lv

03.Reģistrēšanās

icinām vienam pasākumam pieteikt vienu dalībnieku no organizācijas. Programmā kopumā ir iespēja piedalīties 3 viena darba devēja pārstāvjiem. Maksimālais dalībnieku skaits grupā - 15 personas.Dalība mācību pasākumos, tai skaitā, ēdināšana un nakšņošana ir bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports.