Skatu Punkti Cieņa

Mācību mērķis:

“Skatu Punkti: Ieguvumi” ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas paredzētas organizāciju augstākā līmeņa vadītājiem. To laikā paredzēts pilnveidot spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar mērķi veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss). Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu organizācijā.

 

Mērķauditorija:

Mācību programmas dalībnieki ir darba devēju augstākā līmeņa vadītāji ar vismaz 5 vai vairāk pakļautībā esošiem darbiniekiem – uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošās amatpersonas, biedrību vai nodibinājumu vadītāji.

 

Mācību rezultāti:

  • Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību, toleranci.
  • Zināšanas gan par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupu aspektiem kopā (personu grupas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, etniskās, rases vai reliģiskās piederības, kā arī patvēruma meklētāji un personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu), gan atsevišķi par katru mērķa grupu;
  • Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga biznesā, kādi ir ieguvumi organizācijai.
  • Apzināti dažādības, tolerances ieguvumi un izaicinājumi, kas ir konkrētā mācību dalībnieka organizācijā, identificējot tālākās rīcības, lai veidotu iekļaujošu darba vidi.

01.Programma

08:30 - 09:00 Iepazīšanās un ievads – mācību mērķi un dienas izklāsts, kafija

09:00 - 10:00 Dažādības vadība – uzstādījums ieguvumiem

10:00 - 11:00 Iecietība un tolerance – saknes izmaiņām

11:00 - 12:30 Dzimumu līdztiesība – ieguvums efektivitātes paaugstināšanai

12:30 - 14:00 Pusdienas: Dažādība tuvplānā – dziļi un personīgi

14:00 - 15:30 Darba vides un procesu pieejamība – pamats ieguvumam

15:30 - 16:00 Interaktīvi izaicinošā kafijas pauze

16:00 - 16:30 Vieslekcija: Dažādības vadība ieguvējiem

16:30 - 17:30 Dažādības vadības mērķu koka izstrāde

17:30 - 18:00 Izvērtējums, turpmākais atbalsts darba devējiem, noslēgums

02.PASĀKUMI

02.Reģistrēšanās

Šajā gadā mācības "Skatu Punkti: Ieguvumi" ir noslēgušās. Sekojiet līdzi jaunumiem par pieteikšanos 2021. gadā.

 

Vai Jūs uzskatiet, ka dažādības vadība ir risinājums cilvēkresursu trūkuma izaicinājuma novēršanai?Vai Jums ir praktiska pieredze par dažādības vadības procesu īstenošanu organizācijā?
Vai iepriekš esat piedalījies/-usies mācībās par kādu sekojošām tēmām?

Apmācību organizatori vēlās respektēt cilvēku ar fiziska rakstura traucējumiem vajadzības apmācību laikā. Lai tam sagatavotos, mums ir nepieciešams, lai Jūs detalizēti norādiet, kāds tehnisks atbalsts Jums ir nepieciešams, ja Jūs esat ratiņkrēslā vai Jums ir citas tehniskas atbalsta prasības veselības kontekstā. Lūdzu ierakstiet, kādas tās ir. Liels paldies par sadarbību!

Uzspiežot "Reģistrēties", es apliecinu, ka atbilstu mācību programmā noteiktajai mērķauditorijai.

Uzspiežot "Reģistrēties", es apliecinu, ka piekrītu saņemt savā e-pastā un uz tālruņa numuru informāciju par mācībām, kurām piesakos.

Vienam mācību pasākumam aicinām pieteikt ne vairāk kā 2 pārstāvjus no vienas organizācijas, bet gada laikā kopā visos pasākumos – ne vairāk kā 5 pārstāvjus no vienas organizācijas. Dalība mācību pasākumos, tajā skaitā, ēdināšana un nakšņošana, ir bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību.