Skatu Punkti Cieņa

Par Skatu Punkti: Cieņa

“Skatu Punkti: Cieņa” ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas paredzētas organizāciju darbiniekiem. To laikā paredzēts pilnveidot darbinieku spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar mērķi veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss). Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu organizācijā.

Mācību programmas dalībnieki

Valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību un nodibinājumu, kā arī uzņēmumu darbinieki.

Mācību rezultāti:

  • Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību, toleranci.
  • Zināšanas un izpratni par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem.
  • Zināšanas un izpratni par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi.

01.Programma

1.diena 8:30 - 21:00

08:30 - 09:30 Ierašanās, iekārtošanās telpās 

09:30 - 09:50 Iepazīšanās, skaidrojums par apmācību uzdevumiem un saturu

09:50 - 11:00 Dažādības vadība – uzstādījums ieguvumiem

11:00 - 11:15 Kafijas pauze

11:15 - 12:20 Darba vides un procesu pieejamība – pamats ieguvumam

12:20 - 13:20 Pusdienas

13:20 - 15:30 Māris Ceirulis: Darba vides un procesu pieejamība – pamats ieguvumam

15:30 - 15:40 Kafijas pauze

15:40 - 16:25 Lomu spēle

16:25 - 18:30 Dažādība tuvplānā – dziļi personīgi jeb transformējoša pieredze

18:30 - 19:30 Kopīgas vakariņas

19:30 - 21:00 Neformālas sarunas un kontaktu veidošana "Pieredzes dīvāns"

 

2.diena 8:00 - 22:00

08:00 - 09:00 Brokastis

09:00 - 09:15 Atgriezeniskā saite par iepriekšējo dienu

09:15 - 10:45 Dzimumu līdztiesība – ieguvums efektivitātes paaugstināšanai

10:45 - 10:55 Kafijas pauze

10:55 - 13:40 Dzimumu līdztiesība – ieguvums efektivitātes paaugstināšanai

13:40 - 15:35 Iecietība un tolerance – saknes izmaiņām

15:35 - 15:45 Kafijas pauze

15:45 - 17:00 Iecietība un tolerance – saknes izmaiņām

17:00 - 18:45 Praktisks uzdevums “Konteineris”

18:45 - 19:55 Vakariņas

19:55 - 22:00 Pārdomas rosinoša filma un diskusija neformālā gaisotnē

 

3.diena 8:00 - 15:00

08:00 - 09:00 Brokastis

09:00 - 09:15 Atgriezeniskā saite par iepriekšējo dienu

09:15 - 10:15 Realitātei pietuvinātu situāciju simulācija un izspēle

10:15 - 10:45 Grupu darba prezentācijas un diskusija

10:45 - 11:15 Kafijas pauze

11:15 - 11:45 Vieslekcija: Dažādības vadība ieguvējiem

11:45 - 12:45 Dažādības vadības “Mērķu koks”

12:45 - 13:45 Izvērtējums, noslēguma secinājumi, turpmākie soļi un atbalsts

13:45 - 15:00 Pusdienas, kontaktu veidošana došanās mājās

02.PASĀKUMI

02.Reģistrēšanās

Šajā gadā mācības "Skatu Punkti: Cieņa" ir noslēgušās. Sekojiet līdzi jaunumiem par pieteikšanos 2021. gadā.

 

Vai Jūs uzskatiet, ka dažādības vadība ir risinājums cilvēkresursu trūkuma izaicinājuma novēršanai?Vai Jums ir praktiska pieredze par dažādības vadības procesu īstenošanu organizācijā?
Vai iepriekš esat piedalījies/-usies mācībās par kādu sekojošām tēmām?

Apmācību organizatori vēlās respektēt cilvēku ar fiziska rakstura traucējumiem vajadzības apmācību laikā. Lai tam sagatavotos, mums ir nepieciešams, lai Jūs detalizēti norādiet, kāds tehnisks atbalsts Jums ir nepieciešams, ja Jūs esat ratiņkrēslā vai Jums ir citas tehniskas atbalsta prasības veselības kontekstā. Lūdzu ierakstiet, kādas tās ir. Liels paldies par sadarbību!

Uzspiežot "Reģistrēties", es apliecinu, ka atbilstu mācību programmā noteiktajai mērķauditorijai.

Uzspiežot "Reģistrēties", es apliecinu, ka piekrītu saņemt savā e-pastā un uz tālruņa numuru informāciju par mācībām, kurām piesakos.

Vienam mācību pasākumam aicinām pieteikt ne vairāk kā 2 pārstāvjus no vienas organizācijas, bet gada laikā kopā visos pasākumos – ne vairāk kā 5 pārstāvjus no vienas organizācijas. Dalība mācību pasākumos, tajā skaitā, ēdināšana un nakšņošana, ir bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību.