Darbiniekiem

Mācību mērķis:

Veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss).

Mācību programmas dalībnieki

Valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību un nodibinājumu, kā arī uzņēmumu darbinieki. Pasākuma programmu var apskatīt šeit.

Mācību rezultāti:

 • Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību/toleranci.
 • Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem.
 • Zināšanas un izpratne par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi.
 • Definēt vienu individuālu iniciatīvu, rīcību, ko mācību dalībnieks varētu veikt, lai palīdzētu veidot iekļaujošu darba vidi.

01.Programma

1.diena 8:30 - 19:00
 • Ierašanās mācību norises vietā, iekārtošanās viesnīcā
 • Iepazīšanās
 • Dažādības un tolerances izaicinājumi
 • Ieguvumi sabiedrībai, darba devējiem
 • Dažādība tuvplānā
 • Dažādības vakariņas
2. diena 08:30 - 22:00
 • Būtiskais par dažādību
 • Dažādības vadība uzņēmumos, organizācijās, iestādēs
 • Kā ieviest dažādību
 • Kino seanss par dažādību
3. diena 08:30 - 13:45
 • Būtiskais par dažādību
 • Dažādības vadības izaicinājumi un risinājumi
 • Dažādības vadības aktivitāšu plāna izstrāde
 • Kopsavilkums

02.PASĀKUMI

 • 2019. gada pasākumu kalendārs būs drīzumā pieejams. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt info@skatupunkti.lv

03.Reģistrēšanās

Aicinām vienam pasākumam pieteikt vienu dalībnieku no organizācijas. Programmā kopumā ir iespēja piedalīties 3 viena darba devēja pārstāvjiem. Maksimālais dalībnieku skaits grupā - 15 personas. Dalība mācību pasākumos, tai skaitā, ēdināšana un nakšņošana ir bezmaksas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts transports.